4 เทรนด์ นวัตกรรมการบริโภคแห่งโลกยุคใหม่

4 เทรนด์ นวัตกรรมการบริโภคแห่งโลกยุคใหม่

ในยุคที่ผู้คนให้ความสนใจในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงสุด พร้อมทั้งทุกพฤติกรรมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน ส่งผลทำให้พฤติกรรมแวดล้อมของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงไป

สรุป เป็น 4 เทรนด์ ใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ผู้บริโภคให้ความสนใจกับ สุขภาพดี แบบ 360 องศา

2. ผู้บริโภคชอบความ แปลกใหม่ ของรสชาติ สีสันใหม่ๆ รวมถึงสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ผ่านสื่อ online ได้

3. ผู้บริโภคให้ความสนใจกับความอร่อยแบบ ดั้งเดิม ต้นตำรับ รสชาติที่คุ้นเคย หรือ แนวทางที่คุ้นเคยมาก่อน

4. ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก วัฒนธรรม

Credit : Huinee Neo